آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک مدل RF562NSI4

آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: RF562NSI4                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه : CPD certified /BOSEC- Anpi                        

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522