آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک مدل TX-6212-03-1

آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: TX-6212-03-1                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: CPD certified /BOSEC- Anpi

                                  

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522