آشکارساز منوکسید بی سیم جنرال الکتریک مدل 600-6520-95

آشکارساز منوکسید بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: 600-6520-95                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: UL/CSFM                                                                                                                                                                              

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522