تقویم آموزشی

برای دانلود تقویم آموزشی نیم سال دوم سال 1396 آموزشکده حریق ایران بر روی شکل زیر کلیک کنید.