مراحل انجام پروژه­ها

1)      امکان سنجی اولیه:

P.F.S: Pre-Feasibility Study

2)      تشکیل تیم:

P.T: Project Team

3)      انتخاب مهندس مشاور:

C.E: Consultant Engineering

4)      امکان سنجی تفضیلی (توسط مهندس مشاور):

D.F.S: Detailed Feasibility Study

5)      گزارش امکان سنجی:

F.R: Feasibility Report

6)      مشخص کردن جزئیات پروژه:

D.P.Plan: Detail Project Plan

7)      مشخص کردن هزینه های پروژه (Cash Flow):

B.P: Business Plan

8)      درخواست ارائه پیشنهادات:

R.Q: Request for Quotation

R.P: Request for Proposal

9)      مناقصه عمومی:

C.B: Common Bead

I.T: International Tender

10)   دریافت پیشنهادات:

Proposal

11)   بازدیدهای فنی:

T.V: Technical Visit

12)   تهیه پیشنهادات متقابل:

C.P: Counter Proposal

13)   تهیه جداول مقایسه ای از پیشنهادات:

C.T: Comparative Table

14)   درجه بندی شرکت کننده ها:

Short List

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *