قیمت اعلام حریق آدرس پذیر آپولو (Apollo)

لیست قیمت فروش سیستم اعلام حریق آدرس پذیر آپولو (Apollo) انگلیس شامل لیست قیمت کنترل پنل های آدرسپذیر آپولو (سیتک)، قیمت دتکتور دود و دتکتور حرارتی Apollo، قیمت شستی و…

 ردیف

لیست قیمت اعلام حریق آدرس پذیر آپولو Apollo

قیمت (تومان)

1

قیمت دتکتور دودی آدرس پذیر آپولو Apollo

 100،000

2

قیمت دتکتور حرارتی آدرس پذیر آپولو Apollo

95،000

3

قیمت دتکتور ترکیبی دودی حرارتی آدرس پذیر Apollo

140،000

4

قیمت شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo

110،000

5

قیمت آژیر اعلام حریق آدرس پذیر آپولو

175،000

6

آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر آپولو

290،000

7

چراغ ریموت آدرس پذیر آپولو

25،000

8

ماژول (اینترفیس) ورودی آپولو

270،000

9

ماژول (اینترفیس) خروجی آپولو

270،000

10

سوئیچ مانیتور آدرس پذیر

300،000

11

زوم مانیتور آدرس پذیر

300،000

12

قیمت پنل 1 لوپ آدرس پذیر C-TEC

2،200،000 

13

قیمت پنل 2 لوپ آدرس پذیر C-TEC

2،700،000

14

قیمت پنل 4 لوپ آدرس پذیر C-TEC

6،200،000

15

قیمت پنل 6 لوپ آدرس پذیر C-TEC

10،500،000

16

قیمت پنل 8 لوپ آدرس پذیر C-TEC

 16،500،000

17

قیمت پایه ایزولاتور آپولو

22،000