S5 Paradigm Shift - шаблон joomla Книги

  • اینستاگرام
صفحه اصلی  //  فهرست شرکت ها و برندهای اعلام حریق مورد تایید آتش نشانی

سیستم های اعلام حریق دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی

زیرمجموعه ها

آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی مدل: NX-492N-1 نوع تاییدیه: CPD certified /BOSEC- Anpi نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC کشور سازنده: آمریکا وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی تلفن: 02122899522
آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی مدل: TX-6212-03-1 نوع تاییدیه: CPD certified /BOSEC- Anpi نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC کشور سازنده: آمریکا وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی تلفن: 02122899522
آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی مدل: RF562NSI4 نوع تاییدیه : CPD certified /BOSEC- Anpi نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC کشور سازنده: آمریکا وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی تلفن: 02122899522
کنترل پنل هاپبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی مدل: NX-8E نوع تاییدیه: UL/ULC نام برند: جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC کشور سازنده: آمریکا وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی تلفن: 02122899522
ماژول توسعه 8 زون اعلام حریق جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی مدل: NX-216 نوع تاییدیه: UL نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC کشور سازنده: آمریکا وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی تلفن: 02122899522
کنترل پنل هاپبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی مدل: NX-8 نوع تاییدیه: UL/ULC نام برند: جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC کشور سازنده: آمریکا وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی تلفن: 02122899522
آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی مدل: 60-848-02-95 نوع تاییدیه: UL نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC کشور سازنده: آمریکا وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی تلفن: 02122899522
کنترل پنل هاپبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی مدل: NX-6 نوع تاییدیه: UL/ULC نام برند: جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC کشور سازنده: آمریکا وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی تلفن: 02122899522
آشکارساز منوکسید بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی مدل: 600-6520-95 نوع تاییدیه: UL/CSFM نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC کشور سازنده: آمریکا وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی تلفن: 02122899522
آشکار ساز منو کسید بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی مدل: TX-6010-01-1 نوع تاییدیه: UL نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC کشور سازنده: آمریکا وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی تلفن: 02122899522
صفحه1 از103

سبد خرید / ثبت نام

هیچ موردی در سبد خرید نیست