لیست قیمت و برآورد سیستم آدرس پذیر

برگرفته از ضمیمه کتاب مهندسی سیستم های اعلان حریق


جهت محاسبه و برآورد حدودي پروژه سیستم اعلام حریق آدرس پذیر مقادير زير را وارد نماييد. توجه داشته باشید که اعداد را فقط با فونت انگلیسی وارد نمایید!

انتخاب برند اعلام حریق:
تعداد طبقات مسکونی :
تعداد واحد هر طبقه :
تعداد اتاق خواب هر طبقه :
تعداد طبقات پارکینگ :
زیربنای هر طبقه :

کتاب مهندسی سیستم های اعلان حریق کارگاه عملی آموزش سیستم آدرس پذیر