محاسبه تعداد بیم دتکتور مورد نیاز


مدل بیم دتکتور:
نوع سقف:
شیب سقف:

طول انبار (متر):
عرض انبار (متر):

اعداد را به انگلیسی وارد کنید!


اعلام حریق انبار

بیم دتکتور Fireray 5000


بازگشت به کانال تلگرام


سایر ابزارهای آنلاین