جهت محاسبه مقدار گاز مورد نياز و برآورد حدودي پروژه مقادير زير را وارد نماييد. توجه داشته باشید که اعداد را فقط با فونت انگلیسی وارد نمایید!

طول اتاق :
عرض اتاق :
ارتفاع اتاق :
دمای محیط :
غلظت طراحی :
معمولا دمای محیط را 25 درجه، غلظت طراحی را 7.5 در نظر می گیرند

آموزش سیستم FM200


سایر ابزارهای آنلاین