لیست قیمت اعلام حریق جی اس تی (GST)

لیست قیمت فروش سیستم اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر جی اس تی (GST) انگلیس شامل لیست قیمت کنترل پنل های جی اس تی، قیمت دتکتور دود و دتکتور حرارتی GST، قیمت شستی و…

ردیف لیست قیمت اعلام حریق کانونشنال (متعارف) جی اس تی قیمت (تومان)
1 دتکتور دودی جی اس تی
51،000
2 قیمت دتکتور حرارتی GST
50،000
3 قیمت دتکتور مولتی GST
73،000
4 شستی اعلام حریق جی اس تی
40،000
5 قیمت آژیر GST
78،000
6 آژیر فلاشر GST
93،000
7 قیمت چراغ سر درب 20،000
8 قیمت پنل تک زون 520،000
9 قیمت پنل 2 زون 630،000
10 قیمت پنل 4 زون جی اس تی
760،000
11 قیمت پنل 8 زون جی اس تی
950،000
12 پنل 16 زون GST
2،000،000
13 قیمت بیم دتکتور 50 تا 100 متر
تماس بگیرید
13 باطری 12 ولت 40،000