لیست قیمت اعلام حریق هورینگ (Horing)

لیست قیمت فروش سیستم اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر هورینگ (Horing) شامل لیست قیمت کنترل پنل های هورینگ، قیمت دتکتور دود و دتکتور حرارتی Horing، قیمت شستی و…

ردیف

نام کالا

قیمت (تومان)

1

قیمت دتکتور دودی هورینگ

46,000

2

قیمت دتکتور حرارتی هورینگ

44,000

3

قیمت دتکتور دودی حرارتی (ترکیبی)

65,000

4

قیمت بیم دتکتور 50 متری

2,300,000

5

 بیم دتکتور 100 متری

2,800,000

6

 استروب لایت هورینگ

75,000

7

 آژیر استروب لایت هورینگ

95,000

8

 آژیر اعلام حریق داخلی

70,000

9

 آژیر اعلام حریق بیرونی

75,000

10

قیمت زنگ اعلام حریق هورینگ

48,000

11

 شستی اعلام حریق نشکن

40,000

12

 شستی اعلام حریق شکستنی

28,000

13

قیمت  ریموت LED

12,000

14

قیمت دتکتور گازی

116,000

15

دستگاه تست دتکتور

1,150,000

16

 قیمت دتکتور شعله ای

500,000

17

 اسپری تست دود

65,000

18

 باطری 12 ولت

40,000

19

 شماره گیر تلفن 8 حافظه

50,000

20

 شماره گیر تلفن 20 حافظه سخنگو

90,000

21

کنترل پنل تک زون هورینگ

321,000

22

قیمت کنترل پنل 4 زون

763,000

23

قیمت کنترل پنل 6 زون

24

قیمت کنترل پنل 8 زون

944,000

25

قیمت کنترل پنل 12 زون

1,566,000

26

قیمت کنترل پنل 16 زون

1,686,000

27

قیمت کنترل پنل 20 زون

28

قیمت کنترل پنل 24 زون

1,928,000

29

قیمت کنترل پنل 28 زون


30

قیمت کنترل پنل 32 زون

2,169,000