محاسبه آنلاین قدرت آژیر

نرم افزار محاسبه آنلاین قدرت آژیر اعلام حریق در فواصل مختلف با دقت بسیار بالا مطابق با استاندارد های بین المللی. در این نرم افزار با وارد کردن قدرت نامی آژیر، می توانید مقدار شدت صوت آژیر را در فواصل مختلف مشاهده کنید.
جهت محاسبات آنلاین قدرت آژیر بر روی آیکون زیر کلیک نمایید: