محاسبه آنلاین فاصله دتکتورهای دودی

نرم افزار محاسبه آنلاین فاصله دتکتورهای دودی از یکدیگر با دقت بسیار بالا مطابق با استاندارد بین المللی NFPA 72 و نیز استاندارد BS5839، رونمایی شد.

جهت دسترسی سریع به این ابزار پرکاربرد، بر روی شکل زیر کلیک کنید:

آشکارسازهای دودی مطابق استاندارد NFPA72 شعاع 6.43 متر و مطابق استاندارد BS8539 شعاع 7.5 متر را پوشش می دهند.
از آنجا که کار با دایره در جانمایی و برآورد تعداد آشکارساز دودی در فضاهای مختلف مشکل است، با استفاده از ابزار می توانید فضای تحت پوشش آشکارسازهای دودی را بصورت مربع یا مستطیل مطابق استانداردهای NFPA و BS شبیه سازی کنید.