برآورد آنلاین سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

نرم افزار آنلاین محاسبه و برآورد هزینه و تعداد اقلام اعلام حریق آدرس پذیر مورد نیاز در پروژه های ساختمانی، با دقتی بسیار بالا تعداد تجهیزات مورد نیاز در پروژه های سیستم اعلان حریق آدرس پذیر را برای شما برآورد می کند.

جهت دریافت لینک محاسبه گر آنلاین تعداد اقلام مورد نیاز سیستم آدرس پذیر در پروژه های ساختمانی بر روی شکل زیر کلیک کنید:

در این نرم افزار آنلاین، ورودی های زیر را جهت انجام برآورد، باید وارد کرد:

 • تعداد طبقات مسکونی
 • تعداد واحد هر طبقه
 • تعداد اتاق خواب هر طبقه
 • تعداد طبقات پارکینگ
 • زیربنای هر طبقه

خروجی هایی که این نرم افزار آنلاین پس از انجام محاسبات ارائه می دهد به شرح زیر است:

 • نوع کنترل پنل =
 • تعداد دتکتور دودی =
 • تعداد دتکتور حرارتی =
 • تعداد شستی =
 • تعداد چراغ ریموت =
 • تعداد آژیر =
 • تعداد دتکتور گاز =
 • تعداد ماژول ورودی =
 • متراژ کابل 1.5*3 =
 • متراژ کاندوئیت =
 • متراژ داکت =
 • هزینه تجهیزات =
 • هزینه نصب =

محاسبه آنلاین فاصله دتکتورهای دودی

نرم افزار محاسبه آنلاین فاصله دتکتورهای دودی از یکدیگر با دقت بسیار بالا مطابق با استاندارد بین المللی NFPA 72 و نیز استاندارد BS5839، رونمایی شد.

جهت دسترسی سریع به این ابزار پرکاربرد، بر روی شکل زیر کلیک کنید:

آشکارسازهای دودی مطابق استاندارد NFPA72 شعاع 6.43 متر و مطابق استاندارد BS8539 شعاع 7.5 متر را پوشش می دهند.
از آنجا که کار با دایره در جانمایی و برآورد تعداد آشکارساز دودی در فضاهای مختلف مشکل است، با استفاده از ابزار می توانید فضای تحت پوشش آشکارسازهای دودی را بصورت مربع یا مستطیل مطابق استانداردهای NFPA و BS شبیه سازی کنید.

محاسبه آنلاین قدرت آژیر

نرم افزار محاسبه آنلاین قدرت آژیر اعلام حریق در فواصل مختلف با دقت بسیار بالا مطابق با استاندارد های بین المللی. در این نرم افزار با وارد کردن قدرت نامی آژیر، می توانید مقدار شدت صوت آژیر را در فواصل مختلف مشاهده کنید.
جهت محاسبات آنلاین قدرت آژیر بر روی آیکون زیر کلیک نمایید:
 

نرم افزار برآورد آنلاین سیستم CO2

نرم افزار برآورد آنلاین سیستم اطفاء حریق گازی CO2، با دقتی بسیار بالا میزان گاز مورد نیاز در پروژه های اطفای حریق گازی را مطابق استانداردهای بیم المللی برای شما برآورد می کند.

جهت محاسبه آنلاین سیستم اطفاء حریق CO2، بر روی آیکون زیر کلیک نمایید:

در این نرم افزار آنلاین، ورودی های زیر را جهت انجام برآورد، باید وارد کرد:

 • سیستم اطفاء حریق گازی CO2طول اتاق
 • عرض اتاق
 • ارتفاع اتاق
 • نوع خطر محیط

خروجی هایی که این نرم افزار آنلاین پس از انجام محاسبات ارائه می دهد به شرح زیر است:

 • میزان گاز CO2 مورد نیاز =

نرم افزار برآورد آنلاین سیستم FM200

نرم افزار برآورد آنلاین سیستم اطفاء حریق FM200، با دقتی بسیار بالا میزان گاز مورد نیاز در پروژه های اطفای حریق گازی را مطابق استانداردهای بیم المللی برای شما برآورد می کند.

جهت محاسبه آنلاین سیستم اطفاء حریق FM200، بر روی آیکون زیر کلیک نمایید:

در این نرم افزار آنلاین، ورودی های زیر را جهت انجام برآورد، باید وارد کرد:

 • سیستم اطفاء حریق گازی FM200طول اتاق
 • عرض اتاق
 • ارتفاع اتاق
 • دمای محیط
 • غلظت طراحی

خروجی هایی که این نرم افزار آنلاین پس از انجام محاسبات ارائه می دهد به شرح زیر است:

حجم گاز =
تعداد سیلندر =
هزینه برآوردی =

 

برآورد آنلاین سیستم اعلام حریق متعارف

نرم افزار آنلاین محاسبه تعداد اقلام اعلام حریق مورد نیاز در پروژه های ساختمانی، با دقتی بسیار بالا تعداد تجهیزات مورد نیاز در پروژه های سیستم اعلان حریق متعارف را برای شما برآورد می کند.

جهت محاسبه آنلاین تعداد اقلام مورد نیاز سیستم متعارف در پروژه های ساختمانی بر روی آیکون زیر کلیک نمایید:

در این نرم افزار آنلاین، ورودی های زیر را جهت انجام برآورد، باید وارد کرد:

 • تعداد طبقات مسکونی
 • تعداد واحد هر طبقه
 • تعداد اتاق خواب هر طبقه
 • تعداد طبقات پارکینگ
 • زیربنای هر طبقه

خروجی هایی که این نرم افزار آنلاین پس از انجام محاسبات ارائه می دهد به شرح زیر است:

 • نوع کنترل پنل =
 • تعداد دتکتور دودی =
 • تعداد دتکتور حرارتی =
 • تعداد شستی =
 • تعداد چراغ ریموت =
 • تعداد آژیر =
 • متراژ کابل 1.5*3 =
 • متراژ کاندوئیت =
 • متراژ داکت =
 • هزینه تجهیزات =
 • هزینه نصب =

 

نرم افزار محاسبه آنلاین تعداد بیم دتکتور

نرم افزار محاسبه آنلاین تعداد بیم دتکتور مورد نیاز در انبار یا سوله با دقت بسیار بالا مطابق با استاندارد های بین المللی سازگار با بیم دتکتورهای کمپانی فایرری (Fireray) رونمایی شد.

جهت دسترسی سریع به این ابزار پرکاربرد، بر روی آیکون زیر کلیک نمایید:

قابلیت های نرم افزار:

 • بیم دتکتور فایرری در اعلام حریق انبار تعریف سقف مسطح
 •  تعریف سقف شیب دار یکطرفه
 •  تعریف سقف شیب دار دوطرفه
 •  سازگار با کلیه بیم دتکتورهای فایرری
 •  قابلیت تعریف زاویه شیب سقف

این نرم افزار سازگار با کلیه بیم دتکتورهای کمپانی فایرری به شرح زیر می باشد:

 • بیم دتکتور فایرری مدل Fireray 5000
 • بیم دتکتور فایرری مدل Fireray 3000
 • بیم دتکتور فایرری مدل Fireray 3000 EExd
 • بیم دتکتور فایرری مدل Fireray 50R
 • بیم دتکتور فایرری مدل Fireray 100R