لیست قیمت اعلام حریق زتا (Zeta)

لیست قیمت فروش سیستم اعلام حریق متعارف (کانونشنال) زتا (Zeta) انگلیس شامل لیست قیمت کنترل پنل های زتا، قیمت دتکتور دود و دتکتور حرارتی Zeta، قیمت شستی و…

ردیف

لیست قیمت اعلام حریق زتا متعارف (کانونشنال)

قیمت (تومان)

1

قیمت دتکتور دودی اپتیکال زتا

55,000

2

قیمت دتکتور حرارتی زتا

54,000

3

قیمت دتکتور دودی حرارتی زتا

75,000

4

بیم دتکتور 40 متری زتا

تماس بگیرید

5

بیم دتکتور 80 متری زتا

تماس بگیرید

6

استروب لایت Zeta

90,000

7

آژیر استروب لایت Zeta

132,000

8

آژیر اعلام حریق داخلی Zeta

61,000

9

قیمت آژیر اعلام حریق بیرونی Zeta

93,000

10

زنگ اعلام حریق زتا

80,000

11

شستی اعلام حریق نشکن

39,000

12

قیمت ریموت LED زتا

10,000

13

دتکتور گازی زتا

000و420

14

دتکتور دودی داکتی

15

قیمت دتکتور شعله ای

650,000

16

اسپری تست دود

95,000

17

باطری 12 ولت

40,000

18

شماره گیر تلفن 8 حافظه

68,000

19

قیمت پنل 2 زون زتا

730,000

20

قیمت پنل 4 زون زتا

768,000

21

قیمت پنل 6 زون زتا

823,000

22

قیمت پنل 8 زون زتا

878,000

23

قیمت کنترل پنل 12 زون زتا

1,700,000

24

قیمت کنترل پنل 16 زون زتا

1,725,000

25

قیمت پنل 20 زون Zeta

26

قیمت پنل 24 زون Zeta

3,300,000

27

قیمت پنل 28 زون Zeta

– 

28

قیمت پنل 32 زون

3,430,000

29

قیمت پنل 36 زون


30

قیمت پنل 40 زون

3,760,000

31

قیمت پنل 44 زون

 –

32

قیمت پنل 48 زون

4,090,000

33

بیم دتکتور دودی انعکاسی موتورایز 100 متری و 80 متری

تماس بگیرید

34

پنل اعلام به اطفاء 1*2

تماس بگیرید

35

داکت دتکتور Zeta

350,000