استخدام

فرم استخدام کارشناس واحد آموزش

شرايط استخدام

  • استخدام شما در اين شرکت سه ماه بصورت آزمايشي خواهد بود.
  • شركت طي مدت آزمايش مي‌تواند از ادامه كار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيري نمايد.
  • پرداخت حقوق طي مدت آزمايشي برابر ضوابط شركت و توافق بعمل آمده صورت خواهد پذيرفت.
  • پس از عقد قرارداد بر اساس ضوابط شركت مبلغ سفته دريافت مي‌گردد
  • پرداخت حقوق پس از دوره آزمایشی مطابق با حقوق وزارت کار به همراه بیمه تامین اجتماعی خواهد بود.
  • ساعات کاری آموزشگاه از 8:30 الی 16:30 خواهد بود.
  • ساعت کاری آموزشگاه در روز پنج شنبه تا ساعت 12:30 می باشد.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
با توجه به حجم کاری آموزشگاه و زمان برگزاری برخی دوره ها، گاهی اوقات ساعات کاری آموزشگاه تا ساعت 8 شب ممکن است ادامه داشته باشد که در این صورت اضافه کار به کارمند تعلق خواهد گرفت.
*
در صورتی که توضیح اضافه تر و خاصی مدنظرتان هست در این قسمت وارد نمایید.
*
تصویر کپچا