سیستم اعلام حریق پولون آلفا (POLON ALFA)

ویدئوی آموزشی بررسی سیستم اعلام حریق POLON ALFA شامل قابلیت ها و مزایای رقابتی برند اعلام حریق پولون آلفا (POLON ALFA) که توسط آموزشکده حریق ایران و با همکاری شرکت طراحان نوین راهکار در قالب یک مصاحبه تخصصی و فنی تهیه شده است.