کتاب ارگونومی كاربردی مهندسی عوامل انسانی

امروزه بهبود بهره‏وری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دنیا شناخته شده است به گونه‏ای که توفیق در تسریع روند بهبود بهره‏وری یکی از شروط اصلی دستیابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و بهبود رفاه زندگی مردم می‏باشد.

تحقق درصد زیادی از مواردی مثل: حفظ کرامت و حقوق انسانها؛ سهم برتر منابع انسانی؛ افزایش تولید ملی؛ جامعه برخوردار از سلامت، رفاه، تامین اجتماعی؛ بهره‏مند از محیط زیست مطلوب؛ انضباط؛ جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری و ارتقاء نسبی سطح درآمد، میتواند از طریق به کارگیری علم ارگونومی؛ به طور مستقیم یا غیرمستقیم؛ در سیستمهای تولیدی و خدماتی جامعه باشد. نظم دهنده چندگانه طبیعت ارگونومی میتواند نقش واحدی در حفاظت از سلامتی انسانها و ممانعت از به خطر انداختن سلامت کاری آنها ایفا کند. به عبارتی دیگر ارگونومی میتواند با جمع‏آوری نظریه‏های دانشمندان علوم اجتماعی، مدیریت و استفاده از پیشرفتهای تکنولوژیکی ضمن حفظ سلامت افراد، نسبت به ارایه خدمات و تولید با کیفیتی بالا و ثمر بخش مبادرت نماید. نظر به اینکه نتایج تحقیقات مختلف در دنیا تاثیر مثبت و منطقی بین بکارگیری علم ارگونومی و بهره‏وری را نشان میدهد؛ بدون شک فرهنگسازی و بکارگیری علم مهندسی عوامل انسانی در ایران نیز میتواند کشور را در رساندن به اهداف مطرح در برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک نماید. این کتاب بخشی از مطالب علمی و پژوهشی؛ عمدتا کاربردی می‏باشد که مولف طی سالیان متمادی در تدریس در دانشگاه یزد و دیگر دانشگاه‏های استان یزد و کشور ارایه و تجربه نموده است.

 

نویسندگان: دكتر ناصر صدرا ابرقوریی

انتشارات فن آوران     (1393)       532 صفحه      20000 تومان      تلفن: 66953998

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *