کتاب ایمنی و بهداشت

بروز حوادث شغلی همواره با صدمات انسانی و خسارت های مالی فراوان همراه بوده است. اما در کشورهای در حال توسعه این موضوع از جنبه های مختلف حائز اهمیت بسیار می باشد. نظر به اینکه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما صنعت به عنوان محور توسعه انتخاب گردیده است لذا فعالیت در محیط های صنعتی افزایش چشمگیری یافته است و تعداد افراد زیادی جذب فعالیت های صنعتی گردیده اند.

کار در این عرصه دارای مخاطرات فراوانی است لذا به منظور حفظ سرمایه های انسانی و مادی ضرورت ایمن سازی و بهبود شرایط محیط کار امری اجتناب ناپذیر است. همچنین علاوه بر وضع مقررات و رعایت استاندادهای ایمنی، می باید با فرهنگ سازی و آموزش، آمادگی کافی برای کلیه کارکنان و پیمانکاران برای مقابله با حوادث شغلی در محیط های صنعتی و تولیدی مختلف ایجاد گردد. کتاب حاضر به منظور آموزش صحیح اصول ایمنی، بهداشت و شرایط محیط کار برای کلیه سرپرستان، کارکنان فنی و کارگران در محیط کار تهیه گردیده است.

 

نویسنده: مهندس صمد باروج

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران      (1390)      112 صفحه     2500 تومان    تلفن: 88300973

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *