افزایش سود شرکتهای اعلان حریق

پروفسور محمد حسین ادیب دکترای ارزیابی ریسک بازار می گوید که با توجه به نرخ فعلی دلار، فروش 20% سال قبل است، یعنی 80% فعالین اقتصادی اضافی هستند. این امر در شرکت های اعلان حریق نیز دیده می شود و با توجه به ارتباط نزدیکی که با بیشتر این شرکت ها دارم تقریبا آمار درستی است.

در چنین شرایطی اکثر شرکت های اعلان حریق به دنبال راهکارهایی برای جبران این کاهش فروش بر می آیند؛ از جمله اینکه وارد حوزه هایی به غیر از اعلان حریق نظیر دوربین مداربسته، کنترل تردد و… می شوند. یکی از بازارهای بسیار پرسود که بسیار نزدیک به سیستم های اعلان حریق است، پروژه های سیستم های F&G است که تقریبا بیش از 97درصد شرکت های اعلان حریق تاکنون به این حوزه ورود نکرده اند.

چرا سیستم F&G؟

از ویژگی های  برجسته پروژه های سیستم های F&G، رقابت کمتر و در عین حال حاشیه سود بالاتر نسبت به سیستم های اعلان حریق است. همچنین رقم کلی پروژه های آشکارسازی آتش و پایش گاز (F&G System) چندین برابر پروژه های اعلان حریق است و معمولا رقم پروژه های F&G تقریبا از حدود 500 میلیون تومان برای پروژه های کوچک شروع می شود.

از جذابیت های ورود به پروژه های سیستم های F&G این است که برای شرکت های اعلان حریق و کارشناسان آنها هزینه های بالاسری اضافی نظیر استخدام نیروی جدید اضافه نخواهد کرد؛ به این دلیل که استانداردهای سیستم های F&G بسیار نزدیک به سیستم های اعلان حریق است و صرفا با ارتقای دانش کارشناسان اعلان حریق در حوزه کاشف های شعله و کاشف‌های گاز و چند مورد دیگر، مدیریت این پروژه ها امکانپذیر خواهد بود.

راز شرکت های موفق صنعت حریق

یکی از رازهای شرکت های بزرگ و موفق صنعت حفاظت از حریق ورود به بازارهای بکر و پرسود هست. زمانی که خیلی از شرکتهای اعلان حریق در دریای سرخ تجارت با یکدیگر سر جنگ دارند تا بتونند پروژه ای رو با کمترین سود اخذ کنند، شرکت های موفق در دریای آبی تجارت، بدون دغدغه و با حاشیه سود بالا و چراغ خاموش به مسیر موفقیت خود ادامه می دهند.

قدم بعدی چیست؟

برای مشاهده ویدئوی معرفی سیستم F&G، لیست قیمت و همچنین آشنایی با بازار کار سیستم های F&G می توانید از  لینک زیر استفاده کنید.

سیستم پایش گاز و آتش (F&G System)