شماره حساب های آموزشکده حریق ایران

شماره حساب های آموزشکده حریق ایران

شماره کارت 6104337881762700

شماره حساب 4867411716

شماره شبا IR580120000000004867411716

بانک ملت به نام عليرضا سروری

 

لطفا پس از واریز وجه ثبت نام به حساب فوق الذکر مشخصات فیش واریزی و اطلاعات فرد ثبت نام کننده را به آدرس ایمیل training@wikifire.ir و یا شماره فکس 02189784681 ارسال نمایید.