بیم دتکتور ١٠٠ متری زتا ZETA

بیم دتکتور ١٠٠ متری موتوردار دارای کنترل مجزار جھت تنظیمات زتا ZETA انگلستان مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: VDS

نام برند: زتا ZETA

کشور سازنده: انگلستان

جهت دریافت قیمت، با ما در تماس باشید.

بیم دتکتور ٨٠ متری زتا ZETA

بیم دتکتور ٨٠ متری موتوردار دارای کنترل مجزار جھت تنظیمات زتا ZETA انگلستان مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: VDS

نام برند: زتا ZETA
مدل: ZT-BEAM/KIT80

کشور سازنده: انگلستان

جهت دریافت قیمت، با ما در تماس باشید.

کاشف رفلکتوری فایرری مدل Fire ray 5000

کاشف (بیم دتکتور) Fire ray 5000 reflective فایر فایتینگ Fire fighting انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: VDS

نام برند: فایر فایتینگ Fire fighting

کشور سازنده: انگلیس

جهت دریافت قیمت، با ما در تماس باشید.