بیم دتکتور فایر گارد مدل Fireguard Beam Detector

بیم دتکتور فایر گارد Fireguard انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: Fireguard Beam Detector

نوع تاییدیه: VDS                                                                                                                                                                

نام برند: فایر گارد Fireguard

کشور سازنده: انگلیس                                                                                                                                                                         

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: ویکی فایر                                                                                                                 

تلفن: 02122915669

بیم دتکتور 5-40 متر فایر بیم FIREBEAM

بیم دتکتور 5-40 متر فایر بیم FIREBEAM انگلستان مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

نوع تاییدیه: VDS                                                                                                                                                                          

نام برند: فایر بیم FIREBEAM                                                                                                                                                             

کشور سازنده: انگلستان                                                                                                                                                                       

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: ویکی فایر                                                                                                                             

تلفن: 02122915669

بیم دتکتور ١٠٠ متری زتا ZETA

بیم دتکتور ١٠٠ متری موتوردار دارای کنترل مجزار جھت تنظیمات زتا ZETA انگلستان مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: VDS

نام برند: زتا ZETA

کشور سازنده: انگلستان

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: ویکی فایر

تلفن: 02122915669

بیم دتکتور ٨٠ متری زتا ZETA

بیم دتکتور ٨٠ متری موتوردار دارای کنترل مجزار جھت تنظیمات زتا ZETA انگلستان مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: VDS

نام برند: زتا ZETA
مدل: ZT-BEAM/KIT80

کشور سازنده: انگلستان

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: ویکی فایر

تلفن: 02122915669

بیم دتکتور موتوردار زتا ZETA مدل ZT-BEAM

بیم دتکتور موتوردار دارای کنترل مجزا جھت تنظیمات زتا ZETA انگلستان مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: VDS

نام برند: زتا ZETA

کشور سازنده: انگلستان

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: ویکی فایر

تلفن: 02122915669

دتکتور Beam آدرس پذیر هوشمند شیلد SHIELD UK مدل D-A430R

دتکتور Beam آدرس پذیر هوشمند شیلد SHIELD UK انگلستان مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: LPCB

نام برند: شیلد SHIELD UK

کشور سازنده: انگلستان

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت ایمن آراد کیش

تلفن: 07644420760 – 07644420761 

بیم دتکتور موتورایز فایک Fike

بیم دتکت.ر دودی موتورایز آدرس پذیر فایک Fike انگلستان مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: VDS

نام برند: فایک FIKE

کشور سازنده: انگلستان 

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: ویکی فایر

تلفن: 02122915669

کاشف رفلکتوری فایرری مدل Fire ray 5000

کاشف (بیم دتکتور) Fire ray 5000 reflective فایر فایتینگ Fire fighting انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: VDS

نام برند: فایر فایتینگ Fire fighting

کشور سازنده: انگلیس

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: ویکی فایر

تلفن: 02122915669

بیم دتکتور تورن Thorn مدل Fireray 50/100

بیم کاشف تورن Thorn انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: VDS – UL

نام برند: تایکو (تورن) Tyco – Thorn

کشور سازنده: انگلیس

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت ایمن صنعت صدرا

تلفن: 02122915669