لیست قیمت اعلام حریق زیتکس (Zitex)

لیست قیمت سیستم اعلام حریق متعارف زیتکس (Zitex) فلاند شامل قیمت کنترل پنل زیتکس، قیمت دتکتور، قیمت شستی و…

 

تلفن شرکت زیتکس:  04136309058

 

 ردیف

مدل

نام کالا

قیمت (تومان)

1

ZI-S 815

دتکتور دودی فتوالکتریک

28,500

2

ZI-H 715

دتکتور حرارتی

26,500

3

ZI-H 715 ROR

دتکتور حرارتی ROR

28,500

4

ZI-S 817

قیمت دتکتور دودی فتوالکتریک زیتکس

34,500

5

ZI-H 717

قیمت دتکتور حرارتی زیتکس

32,500

6

ZI-H 717 ROR

دتکتور حرارتی ROR

34,500

7

ZI-S 820

دتکتور دودی فتوالکتریک

36,500

8

ZI-S 720 FIX&ROR

دتکتور حرارتی

34,500

9

ZI-HSD 1020

دتکتور ترکیبی دود و حرارت

48,000

10

ZI-G 915

دتکتور گاز

78,000

11

ZI-HGD 918

دتکتور ترکیبی گاز  و حرارت

78,000

12

ZI-CP 85 شستی اعلام حریق دارای کلید تست

16,000

13

ZI-CP 86 شستی اعلام حریق دارای کلید تست

19,000

14

ZI-CP 95 شستی اعلام حریق دارای کلید تست

26,000

15

ZI-S 100

قیمت آژیر زیتکس

26,000

16

ZI-SS 81

آژیر فلاشر

26,000

17

ZI-SS 85

آژیر فلاشر

26,000

18

ZI-SS 88

آژیر فلاشر با 30 تون صدا و 3 سطحی

65,000

19

ZI-R 80

ریموت اندیکاتور

15,000

20

ZX-1800-2

کنترل پانل اعلام حریق 2 زون

400,000

21

ZX-1800-4

کنترل پانل اعلام حریق 4 زون

410,000

22

ZX-1800-6

کنترل پانل اعلام حریق 6 زون

420,000

23

ZX-1800-8

کنترل پانل اعلام حریق 8 زون

455,000

24

ZX-1800-10

کنترل پانل اعلام حریق 10 زون

490,000

25

ZX-1800-12

کنترل پانل اعلام حریق 12 زون

525,000

26

ZX-1800-14

کنترل پانل اعلام حریق 14 زون

560,000

27

ZX-1800-16

کنترل پانل اعلام حریق 16 زون

595,000

28

ZX-1800-18

کنترل پانل اعلام حریق 18 زون

630,000