تقویم آموزشی

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
29
30
31
1
2
3

دوره اتواسپرینک

4

دوره اتواسپرینک

5
6
7
8
9
10

دورۀ FM200 و CO2

11

دورۀ FM200 و CO2

12
13
14

تعطیل رسمی

15

تعطیل رسمی

16
17
18

تست و بازرسی اعلام حریق

19
20
21
22
23
24

دورۀ سیستم F&G

25

دورۀ سیستم F&G

26
27
28

تعطیل رسمی

29
30
31

سیستم مدیریت کنترل دود

1