تقویم آموزشی

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
25
26
27
28
29
30
1

دورۀ اعلام حریق

دوره اسپرینکلر

2
3
4
5
6
7

دورۀ FM200 و CO2

8

کارگاه عملی آدرس پذیر

دورۀ FM200 و CO2

9
10
11
12
13
14

دورۀ NFPA72

دوره اتواسپرینک

15

دورۀ NFPA72

دوره اتواسپرینک

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7