ایزولاتورها در لوپ پنل آدرس پذیر

در صورتی که تجهیزات آدرس پذیر محیطی خود دارای ایزولاتور نباشند، به ازای هر 20 تجهیز آدرس پذیر می بایست یک عدد ایزولاتور روی لوپ قرار گیرد. ایزولاتور در صورتی که مشکلی برای یکی از 20 تجهیز آدرس پذیر رخ بدهد با برقراری ارتباط با ایزولاتور مجاور ادامه ی لوپ را برقرار می سازد تا از صدمه دیدن یک یا چند تجهیز همه ی تجهیزات روی لوپ از مدار خارج نشوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *