کاشف ترکیبی آدرس پذیر تورن Thorn مدل 830PH

دتکتور (کاشف) ترکیبی آدرس پذیر تورن Thorn انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: LPCB – VDS

نام برند: تایکو (تورن) Tyco – Thorn

کشور سازنده: انگلیس

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت نور ندا سیستم

تلفن: 02144201601 و 02144201768

کاشف حرارتی آدرس پذیر تورن Thorn مدل 830H

دتکتور (کاشف) حرارتی آدرس پذیر تورن Thorn انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: LPCB – VDS

نام برند: تایکو (تورن) Tyco – Thorn

کشور سازنده: انگلیس

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت نور ندا سیستم

تلفن: 02144201601 و 02144201768

کاشف ترکیبی گاز Co ،دودی ، حرارتی ، آدرس پذیر تورن Thorn مدل 830PC

دتکتور (کاشف) ترکیبی گاز Co ،دودی ، حرارتی ، آدرس پذیر تورن Thorn انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: LPCB – VDS

نام برند: تایکو (تورن) Tyco – Thorn

کشور سازنده: انگلیس

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت نور ندا سیستم

تلفن: 02144201601 و 02144201768

کاشف حرارتی متعارف ثابت متعارف ثابت به همراه پایه تورن THORN مدل 601H-F

دتکتور (کاشف) حرارتی متعارف ثابت متعارف ثابت به همراه پایه تورن THORN انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه: LPCB

نام برند: تایکو (تورن) Tyco – Thorn

 

کشور سازنده: انگلیس

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت نور ندا سیستم

تلفن: 02144201601 و 02144201768

کاشف حرارتی متعارف کاشف حرارتی عکس العمل سریع تورن THORN مدل 601H-R

دتکتور (کاشف) حرارتی متعارف کاشف حرارتی عکس العمل سریع تورن THORN انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

نوع تاییدیه:  LPCB

نام برند: تایکو (تورن) Tyco – Thorn

 

کشور سازنده: انگلیس

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت نور ندا سیستم

تلفن: 02144201601 و 02144201768