فاکتورهای مقایسه شستی ها

ویژگی هایی که در زمان مقایسه دو شستی اعلام حریق در پروژه ها و یا مناقصات می بایست مدنظر قرار گیرد به شرح زیر است:

  • جنس بدنه
  • IP تجهیز
  • نوع نصب برای انتخاب نوع پایه
  • تاییدیه ها و گواهینامه ها (بررسی استانداردها)
  • نوع شستی (شیشه ی شکستنی، پلاستیک قابل ریست شدن، اهرم کشیدنی)
  • پروتکل تجهیز (آدرس پذیر، متعارف و یا وایرلس)
  • رنج ولتاژ عملکردی (DC)
  • جریان حالت معمول مدار (Quiescent) بر حسب میکرو آمپر
  • دمای نگهداری و دمای عملکردی
  • حداکثر رطوبت مجاز

از موارد بالا، جنس بدنه و IP تجهیز و همچنین نوع شستی (آدرس پذیر و یا متعارف) و نیز تاییدیه های اخذ شده شستی، در قیمت تمام شده شستی نسبت به سایر آیتم ها بسیار تاثیر گذارتر هستند.