لیست قیمت اعلام حریق سیتک (C-TEC)

لیست قیمت فروش سیستم اعلام حریق متعارف (کانونشنال) سیتک (C-TEC) انگلیس شامل لیست قیمت کنترل پنل های سی تک، قیمت شستی C-TEC و…

قابل ذکر است که کمپانی انگلیسی سیتک تنها تولید کننده کنترل پنل های اعلام حریق است و سازنده تجهیزات اعلام حریق نظیر دتکتور دودی و حرارتی و… نیست. کنترل پنل های سیتک معمولا با برند اعلان حریق آپولو استفاده می شود.

ردیف

لیست قیمت کنترل پنل های اعلام حریق سیتک C-TEC

قیمت (تومان)

1

قیمت کنترل پنل تک زون C-TEC انگلستان FP بدون باطری

700,000

2

قیمت کنترل پنل دو زون C-TEC انگلستان FP بدون باطری دارای استاندارد LPCB

770,000 

3

قیمت کنترل پنل 4 مداری C-TEC انگلستان مدل CFP بدون باطری دارای استاندارد LPCB

820,000

4

قیمت کنترل پنل 8 زون C-TEC انگلستان مدل CFP بدون باطری دارای استاندارد LPCB

 920,000

5

قیمت کنترل پنل 12 زون C-TEC انگلستان مدل MFP بدون باطری

1,500,000

6

قیمت کنترل پنل 16 زون C-TEC انگلستان مدل MFP بدون باطری

1,900,000

7

قیمت کنترل پنل 20 زون سیتک C-TEC انگلستان مدل MFP بدون باطری

2,200,000

8

قیمت کنترل پنل 24 زون سیتک C-TEC انگلستان مدل MFP بدون باطری

2,490,000

9

قیمت کنترل پنل 28 زون سیتک انگلستان مدل MFP بدون باطری

2,850,000