لیست قیمت اعلام حریق ماویلی (Mavili)

لیست قیمت فروش سیستم اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر ماویلی (Mavili) ترکیه شامل لیست قیمت کنترل پنل های ماویلی، قیمت دتکتور دود و دتکتور حرارتی Mavili، قیمت شستی و…

 ردیف

نام کالا

قیمت (تومان)

1

قیمت کنترل پنل اعلام حریق 2 زون ماویلی

997,500

2

قیمت کنترل پنل اعلام حریق 4 زون ماویلی

1,155,000

3

قیمت کنترل پنل اعلام حریق 8 زون ماویلی

112,500

4

 کنترل پنل اعلام حریق 16 زون

2,100,000

5

کنترل پنل اعلام حریق 32 زون

3,150,000

6

کنترل پنل اعلام حریق 64 زون

2,625,000

7

قیمت دتکتور دودی فوتو الکتریک ماویلی

46,200

8

قیمت دتکتور دودی یونیزاسیون ماویلی

46,200

9

قیمت دتکتور حرارتی افزایشی ماویلی

45,600

10

دتکتور حرارتی ثابت ماویلی

45,600

11

دتکتور ترکیبی ماویلی

91,300

12

دتکتور دودی با حساسیت بالا

9,660,000

13

دتکتور دودی با رله خروجی 12V DC

72,400

14

دتکتور حرارتی با رله خروجی 12V DC

67,200

15

دتکتور گاز متان و مونوکسید کربن

397,000

16

دتکتور ترکیبی تشخیص گاز 220V

388,500

17

شستی برگشت پذیر

51,400

18

شستی به همراه قاب شکست شیشه ای

51,400

19

قیمت آژیر فلاشر Mavili

93,400

20

آژیر اعلام حریق معمولی داخلی

69,300

21

زنگ اعلام حریق

73,500

22

بیم دتکتور دودی ماویلی

2,940,000

23

ریموت اندیکاتور اعلام حریق به همراه پایه

28,300

24

Repeater Driver Board

325,500

25

پاور ساپلای 5 آمپر

1,365,000

26

زون مانیتور ماویلی

871,500

27

ماژول ماویلی – Switch monitor 1-way input

3,4500

28

قیمت پایه دتکتور ماویلی

6,300