S5 Paradigm Shift - шаблон joomla Книги

  • اینستاگرام
صفحه اصلی  //  ابزارهای محاسبات آنلاین

ابزارهای محاسبه آنلاین آموزشکده حریق

نرم افزار آنلاین محاسبه و برآورد هزینه و تعداد اقلام اعلام حریق آدرس پذیر مورد نیاز در پروژه های ساختمانی، با دقتی بسیار بالا تعداد تجهیزات مورد نیاز در پروژه…
نرم افزار محاسبه آنلاین فاصله دتکتورهای دودی از یکدیگر با دقت بسیار بالا مطابق با استاندارد بین المللی NFPA 72 و نیز استاندارد BS5839، رونمایی شد. جهت دسترسی سریع به…
نرم افزار محاسبه آنلاین قدرت آژیر اعلام حریق در فواصل مختلف با دقت بسیار بالا مطابق با استاندارد های بین المللی. در این نرم افزار با وارد کردن قدرت نامی…
نرم افزار برآورد آنلاین سیستم اطفاء حریق گازی CO2، با دقتی بسیار بالا میزان گاز مورد نیاز در پروژه های اطفای حریق گازی را مطابق استانداردهای بیم المللی برای شما…
نرم افزار برآورد آنلاین سیستم اطفاء حریق FM200، با دقتی بسیار بالا میزان گاز مورد نیاز در پروژه های اطفای حریق گازی را مطابق استانداردهای بیم المللی برای شما برآورد…
نرم افزار آنلاین محاسبه تعداد اقلام اعلام حریق مورد نیاز در پروژه های ساختمانی، با دقتی بسیار بالا تعداد تجهیزات مورد نیاز در پروژه های سیستم اعلان حریق متعارف را…
نرم افزار محاسبه آنلاین تعداد بیم دتکتور مورد نیاز در انبار یا سوله با دقت بسیار بالا مطابق با استاندارد های بین المللی سازگار با بیم دتکتورهای کمپانی فایرری (Fireray)…