لیست قیمت اعلام حریق سنس (Sens)

لیست قیمت فروش سیستم اعلام حریق کانونشنال (متعارف) سنس (Sens) ایرانی شامل لیست قیمت کنترل پنل های سنس، قیمت دتکتور دود و دتکتور حرارتی Sens، قیمت شستی و…

 ردیف

نام کالا

مدل

قیمت (تومان)

1

قیمت مرکز کنترل 2 زون سنس

 SE-321

249,000

2

قیمت مرکز کنترل 4 زون سنس

 SE-321

269,000

3

قیمت مرکز کنترل 6 زون سنس

 SE-321

289,000

4

قیمت مرکز کنترل 8 زون سنس

 SE-321

329,000

5

قیمت مرکز کنترل 10 زون سنس

 SE-321

339,000

6

قیمت مرکز کنترل 12 زون سنس

 SE-321

349,000

7

مرکز کنترل 2 زون

 SE-342

299,000

8

مرکز کنترل 4 زون

 SE-342

309,000

9

مرکز کنترل 6 زون

 SE-342

319,000

10

مرکز کنترل 8 زون

 SE-342

329,000

11

مرکز کنترل 10 زون

 SE-342

349,000

12

مرکز کنترل 12 زون

 SE-342

369,000

13

مرکز کنترل 14 زون

 SE-342

379,000

14

مرکز کنترل 16 زون

 SE-342

419,000

15

مرکز کنترل 18 زون

 SE-342

459,000

16

مرکز کنترل 20 زون

 SE-342

499,000

17

مرکز کنترل 22 زون

 SE-342

539,000

18

مرکز کنترل 24 زون

 SE-342

579,000

19

دتکتور دودی سنس

 SD-101

25,900

20

دتکتور حرارتی سنس

 HD-100

15,900

21

دتکتور مولتی Sens

 MD-100

29,900

22

باطری 12 ولت 4/5 آمپر ساعت

 

38,000

23

قیمت آژیر 24 ولت

 RSF-90

14,900

24

آژیر فلاشر 24 ولت

 RSF-91

18,900

25

دتکتور گازی حرارتی 220 ولت

 GH-715

74,900

26

دتکتور گاز شهری 220 ولت

 GD-715

69,900

27

دتکتور گاز شهری 24 ولت

 GD-101

43,900 

28

دتکتور گازی حرارتی 24 ولت

 GH-101

53,900

29

دتکتور دودی هوشمند Sens

 SD-101S

28,900 

30

شستی اعلان حریق قابل ریست

 RC-100

11,900

31

ریموت سنس

 RX-88 10,000

32

قیمت بیم دتکتور موتورایز 50 و 100 متری

Fireray 5000 تماس بگیرید